İlk Yardım Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar

Genel Müdürlük, Müdürlükler, Eğitim Hastaneleri, Üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, sağlıkla ilgili meslek kuruluşları ve merkezler ilk yardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir.


   Kısa Kısa İlk Yardım Bilgileri