İlk Yardım Sertifikası Nereden, Nasıl Alınır?

Sağlık Bakanlığından ilkyardım eğitimi ve ilk yardımcı sertifikası verme yetkisi oIan kurumIar tarafından düzenlenen eğitim ve sınavlara katılarak başarılı olunduğu takdirde alınır.