Ilk yardım sertifikası orjinali kayıp ise yapılması gerekenler?

Bu Yazıyı Facebook Profilinde Paylaş

SERTİFİKASININ KAYIP OLMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım sertifikasının aslı kaybedildi ise yeniden çıkartmak için ilkyardımcının birtakım işlemler uygulaması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım sertifikasının geçerliği 3 yıldır. 3 yılın sonunda ilk yardımcı 8 saatlik güncelleme eğitimine katıldıktan sonra, sertifika süresi 3 yıl daha uzatılmaktadır. Güncelleme eğitimine başvurabilmek için mevcut ilk yardım sertifikasının aslı gerekmektedir. Sertifikanın aslı kaybedildi ise yeniden çıkartmak için ilk yardımcı aşağıdaki işlemleri uygulaması gerekmektedir.

 

A.) İlk Yardımcı Belgesinin Alınmış Olduğu İlk Yardım Eğitim Merkezi Kapanmış ise Kişi;

1-İlk yardımcı belgesinin kayıp olduğunu, temel ilk yardım eğitiminin hangi merkezden ve ne zaman alındığını, açık adres ve telefon numara bilgisini beyan, belgenin tekrar düzenlenmesini talep eden dilekçe,

2-Kimlik fotokopisi,

3-Ulusal gazeteye verilmiş kayıp ilanı aslı,

4-İlk yardımcı kimliği,

5-Ücret Tespit Komisyonu kararında geçen kayıp belge ücreti olan 90+kdv TL’nin yatırıldığına dair dekont, (TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 numaralı IBAN’a yatırılmalı)

6-Kayıp olan ilk yardımcı belgesi örneği ile Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

 

B.) İlk Yardımcı Belgesinin Alınmış Olduğu İlk Yardım Eğitim Merkezi Halen Faal İse Kişi;

 

İlk Yardım sertifikası EĞİTİM ALDIĞI MERKEZ tarafından basılacaktır.

 

1-İlk yardımcı belgesinin kayıp olduğunu, temel ilk yardım eğitiminin hangi merkezden ve ne zaman alındığını, açık adres ve telefon numarası bilgisini beyan, belgenin tekrar düzenlenmesini talep eden dilekçe,

2-Kursiyerin ilk almış olduğu temel ilk yardım sertifikasına ait sınav tutanak formu yani kursiyerin temel ilk yardım sınavında başarılı olup olmadığını gösteren belge (ek-7a)

3-Kimlik fotokopisi,

4-Ulusal gazeteye verilmiş kayıp ilanı aslı,

5-İlk yardımcı kimliği,

6-Ücret Tespit Komisyonu kararında geçen kayıp belge ücreti olan 90+Kdv TL’nin yatırıldığına dair dekont, (TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 numaralı IBAN’a yatırılmalı)

7-Kayıp olan ilk yardımcı belgesi örneği (varsa) ile eğitim almış olduğu ilk yardım eğitim merkezine başvurması gerekmektedir.

Merkez tarafından basılan yeni ilk yardımcı belgesinin ARKASINA SOL ÜST KÖŞEYE  “ İş bu belge, kişinin ilk yardımcı belgesinin kayıp olduğunun beyan edildiği ../../….tarih ve …..sayılı dilekçeye istinaden……… ……… İlk Yardım Eğitim Merkezi  tarafından ../../… tarihinde tekraren düzenlenmiştir. ” şerhi düşülerek mesul müdür tarafından imzalanacak, ilgili merkez tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne onaya sunulacaktır.Tüm Duyurularımız İçin Tıklayınız