ilk yardım eğitimi deneme sınavı soruları test - 6

1.) Kafatasına darbe alan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülebilir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Uyku hali
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Konuşma bozukluğu
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Bulantı – kusma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hepsi

2.) Kedi – köpek gibi hayvan ısırmalarında ilk yardım uygulaması nasıl olmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Turnike uygulanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Sıcak uygulama yapılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Isırılan bölgeye pomat sürülür.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Isırılan bölge hemen su ve sabunla yıkanır

3.) Kazazedenin ağız içi kontrolü hangisinden önce yapılır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bilinç kontrollünden önce
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Baş geri – çene yukarı pozisyonundan önce
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Suni solunumdan önce
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) İkincil değerlendirmeden önce

4.) Kanamaların ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi etkilemez ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kanmanın hızı
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kanayan damarın cinsi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kanamanın miktarı
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kan grubu

5.) Aşağıdakilerden hangisi yaraların ortak belirtilerinden değildir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Ağrı
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kanama
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yara içinde yabancı cisim
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Yara kenarının ayrılması

6.) İlk yardım nedir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkanlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir

7.) Bayılan bir kişiye ilk yardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Şakakları ovulur
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Düşmesi engellenir ve kendine gelene kadar ayakta tutulur
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Sırt üstü yatırır , ayakları 30 cm. kaldırılır , dinlenmesi sağlanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Yüzüne su veya kolonya serpilir

8.) Bak – dinle – hisset yöntemi içerisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Şah damarından nabız kontrolü yapmak
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazedenin solunum sesini dinlemek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazedenin nefesini yanaklarımızda hissetmeye çalışmak

9.) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi işlevidir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Vücudun hareket etmesini , desteklenmesini sağlar
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulmasını , zararlı olanların atılmasını sağlar
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulmasını , zararlı olanların atılmasını sağlar
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlar.

10.) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Spor ve iş kazaları
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yüksek tansiyon
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Otomobil kazaları
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Yıkıntı altında kalma

11.) İlk yardımcı yalnız ise bilinci ve solunumu olmayan 3 yaşında kazazede ile karşılaşması durumunda, 112 ‘ i ne zaman aramalıdır ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bilinç kontrolünden hemen sonra
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yaşamsal refleksleri geri geldikten sonra
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) 30:2 temel yaşam desteği uygulamasının 5 tur tekrarından sonra
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) 30:2 temel yaşam desteği uygulamasının 2 tur tekrarından sonra

12.) İlk yardımcının yaşlı bir kazazedeyle karşılaşması durumunda uygulayacağı kalp masajı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bir el kullanılarak , göğüs kemiği 1 – 1,5 cm. aşağı inecek şekilde
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Bir elin orta ve yüzük parmağı kullanılarak , göğüs kemiği 1 – 1,5 cm. aşağı inecek şekilde
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) İki el kullanılarak , göğüs kemiği 5 cm. aşağı inecek şekilde
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Tek el kullanılarak , göğüs kemiği 4 – 5 cm. aşağı inecek şekilde

13.) Dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğradığı donuk derecesi aşağıdakilerden hangisidir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) İkinci derece donuk
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Birinci derece donuk
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) dördüncü derece donuk
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) üçünçü derece donuk

14.) Aşağıdakilerden hangisi , hava yolu tıkanması olan , öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım olmalıdır ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Heimlich manevrası
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Rentek manevrası
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Şok pozisyonu
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Öksürmeye teşvik etmek

15.) Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgularından biri değildir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Solunum
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Boşaltım
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Bilinç
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Dolaşım

16.) Aşağıdakilerden hangisi kısa mesafede süratli taşıma tekniklerinden değildir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kaşık taşıma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kucakta taşıma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) İtfaiyeci yöntemi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Altın beşik yöntemi

17.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ‘ sindeki * A * harfini tanımlar ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bilinç kontrolü
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Solunum değerlendirmesi ( Bak-dinle-hisset )
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Dolaşımın değerlendirilmesi

18.) Çamaşır suyu içmiş kazazedeye uygulanacak ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kusturulmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kusturulmalı ve bol su içirilmeli
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kusturulmadan hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevk edilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Çamaşır suyu içe kişi yatırılarak dinlendirilir ve kendi kendine iyileşmesi beklenir

19.) Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Omuz çıkıklarında
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) El bileği çıkıklarında
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kalça çıkıklarında
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hiçbiri

20.) Aşağıdakilerden hangisi kazazedeyi sedye üzerine yerleştirmede kullanılır ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Rentek manevrası
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) İtfaiyeci yöntemi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) altın beşik
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Köprü tekniği


            

Toplam Soru :    

Toplam Doğru :  

Toplam Yanlış :  

Boş Bırakılan :    

Alınan Puan :     

* Sertifikalı İlkyardım Eğitimi Sınavlarında başarılı sayılabilmeniz ve sertifika almak için sınavlardan en az 85 puan almalısınız