ilk yardım eğitimi deneme sınavı soruları test - 7

1.) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır “ tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) kapalı kırık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) acıkkırık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) burkulma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) çıkık

2.) Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batması ya da metal cisim kaçması haline yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Hastaya gözü kırpıştırılması söylenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yumuşak ve nemli bir bezle çıkarılmaya çalışılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Göze hiçbir şekilde dokunulmaz , tıbbi yardım istenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Batan cisim dikkatli bir şekilde çıkarılır ve sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır

3.) Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı olan kişiye yapılan ilk yardım uygulamalarından bir değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Yaşamsal bulguları kontrol edilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kişi hemen dinlenmeye alınır , sakinleştirilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yarı oturur pozisyon verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Eczaneden kalp krizi ilacı temin edilerek dil altı verilir

4.) Aşağıdakilerden hangisi deniz canlıları sokmasında yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Sokulan yer kesilerek , zehirli kanın akması sağlanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yaralı bölge hareket ettirilerek , zehrin dağılması sağlanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yaralı bölge hareket ettirilmez , batan diken varsa görünüyorsa çıkarılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Batan diken varsa görünse bile çıkarılmaz

5.) Aşağıdakilerden hangisi buruna yabancı cisim kaçmasında yapılan doğru ilk yardım uygulamasıdır ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Cisim cımbız yardımıyla çıkarılmaya çalışılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Buruna su çekilerek cismin çıkması sağlanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kuvvetli bir nefes alma ile cismin yemek borusuna gitmesi sağlanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır

6.) Aşağıdakilerden hangisi boğulmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bilinç kontrolü yapılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Suda boğulma ise yuttuğu sular çıkarılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Gerekiyorsa temel yaşam desteği sağlanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Tıbbi yardım istenir

7.) Aşağıdaki sıcak çarpmasında yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazede serin ve havadar bir yere alınır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Giysileri çıkarılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Tüm vücut su – buz karışımıyla en az 15 – 20 dakika yıkanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Sırt üstü yatırılarak , kol ve bacaklar yükseltilir

8.) Yetişkinlerde Heimlich Manevrası hangi bölgeye uygulanır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Göbek deliğinin tam altına
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Göğüs kemiğinin 2 parmak üstüne
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Göğüs kemiğinin orta kısmına
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Midenin üst kısmına , göğüs kemiğinin altına

9.) İç kanama şüphesi olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin uygulaması sakıncalıdır ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Üzeri örtülerek kazazede sıcak tutulur
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Şok pozisyonu verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazede hareket ettirilmez

10.) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazede sırt üstü yatırılıp , ayakları 30 cm. yükseltilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kazazede başı aşağıda olacak şekilde yatırılıp , ayakları 60 cm. yükseltilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazede başı yukarıda yatırılıp , ayakları uzatılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazede yüzükoyun yan yatırılarak üstteki bacak kıvrılır.

11.) Solunum yolu ile zehirlenen bilinci açık kazazede hangi pozisyonda tutulmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Yarı oturur pozisyonda
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yüz üstü pozisyonda
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Şok pozisyonunda
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Koma pozisyonunda

12.) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın belirtilerinden değildir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Ağrı
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Şişlik , kızarma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Dış kanama
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hareket azlığı

13.) Aşağıda yazılı olan uzuv kopmasında yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı plastik bir torbaya konmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kopan parça , buzlu su içeren bir torbanın içine konmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kopan parçanın içine konduğu torba kazazede ile aynı vasıtaya konulmalı ve üzerine adı soyadı yazılmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kopan parçanın en çok 6 saat içerisinde sağlık kuruluna sevki sağlanmalıdır

14.) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarından biri değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazedenin ciddiyetini değerlendirmek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) İlk yardım önceliklerini belirlemek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yapılacak ilk yardımın süresini belirlemek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Güvenli bir müdahale saplamak

15.) Aşağıdakilerden hangisi şoktaki bir kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulaması değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazede sıcak tutulur
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Şok pozisyonu verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Dolaşımın hızlanması için kazazedenin hareket etmesi sağlanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazedenin endişe ve korkuları giderilir

16.) Aşağıdakilerden hangisi kedi – köpek gibi hayvan ısırmalarında yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Ciddi yaralanmalarda yara ovularak tazyikli suyla yıkanmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk su ile yıkanmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hasta kuduz ve tetanos aşısı için uyarılmalıdır

17.) Aşağıdakilerden hangisi havale nedenlerinden biri değildir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Üşüme
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kafa travmasına bağlı beyin yaraları
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yüksek ateş
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Beyin enfeksiyonları

18.) Aşağıdaki turnike uygulamasıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en fazla 8–10 cm. olmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Turnike uygulamasında kanamayı durdurmak için ip , tel gibi malzemeler kullanılmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Turnikeyi sıkmak için tahta parçası , kalem gibi malzemeler kullanılabilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır , kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz

19.) 8 aylık kazazede de kalp basısı nereye uygulanır ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) İki meme başının birleştirildiği çizginin orta noktasının bir parmak altına
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Göğüs kemiğinin üst ve alt ucunun ortasına
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Göğüs kemiğinin 1 / 3 üst kısmına
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Göğüs kemiğinin 1 / 5 alt kısmına

20.) Aşağıdakilerden hangisi elektrik yanıklarında yapılan doğru ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazedenin ABC si değerlendirilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Elektrik akımı kesilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Tıbbi yardım istenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazedeye su ile müdahale edilir


            

Toplam Soru :    

Toplam Doğru :  

Toplam Yanlış :  

Boş Bırakılan :    

Alınan Puan :     

* Sertifikalı İlkyardım Eğitimi Sınavlarında başarılı sayılabilmeniz ve sertifika almak için sınavlardan en az 85 puan almalısınız