ilk yardım eğitimi deneme sınavı soruları test - 8

1.) Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC’ sindeki A harfini tanımlar

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bilinç kontrolü
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Dolaşımın değerlendirilmesi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Solunumun değerlendirilmesi

2.) Aşağıdakilerden hangisi kulak kanamalarında yapılan ilk yardı uygulamalarından biridir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kanama ciddi ise kulağı tıkayarak kapatmak gerekir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kazazedenin bilinci yerinde ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazede bilinçsiz ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır

3.) “Bir el alına yerleştirilir; Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir; Baş geriye doğru itilir. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur” belirtilen tanımlama aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisine aittir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Rentek manevrası
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Şok pozisyonu
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Koma pozisyonu
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Baş geri çene yukarı pozisyonu

4.) Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmalarında yapılan ilk yardım uygulamalarından değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmemelidir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yaraya sıcak uygulama yapılmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kan dolaşımı engellenmeyecek şekilde bandaj uygulanmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Yara üzerine hiçbir girişim yapılmamalıdır

5.) Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Karın bölgesindeki organlar zarar görebilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) İç ve dış kanama buna bağlı şok görülebilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Bağırsaklar dışarı çıkabilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Elde ve parmaklarda karıncalanma ya da his kaybı olabilir

6.) Çocuklarda kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) İki el kullanılarak, göğüs kemiği 1-1,5 cm. aşağı inecek şekilde
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Bir el kullanılarak, göğüs kemiği 5 cm. aşağı inecek şekilde
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Bir elin orta ve yüzük parmağı kullanılarak, göğüs kemiği 1-1,5 cm. aşağı inecek şekilde
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Bir elin orta ve yüzük parmağı kullanılarak, göğüs kemiği 2,5-5 cm. aşağı inecek şekilde

7.) Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam tıkanma belirtilerinden biri değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Öksürür
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) konuşmaz
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) rengi morarmıştır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) nefes alamaz

8.) Göze toz gibi küçük bir madde kaçması durumunda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazedeye gözünü kırpıştırması söylenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Tozun çıkmasını sağlamak için göz damlası damlatılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kaçan toz asla çıkarılmaya çalışılmaz
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Göz ovulur ve göz yaşı salınımı arttırılır

9.) Aşağıdakilerden hangisi kulağa yabancı cisim kaçmasında doğru ilkyardım uygulamasıdır

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kulak bol su ile yıkanmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yabancı cisim olan kulağa tampon yapılmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yabancı cisimlerin çıkmasını kolaylaştıran ilaçlar kullanılmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmemeli ve tıbbi yardım istenmelidir

10.) Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılan ilk yardım uygulamalarından biridir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Donuk bölge ovularak ısınması sağlanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Su toplamış bölgeler patlatılır , bu bölgelerin üzeri açık bırakılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazede ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Dolaşımı hızlandırmak için kazazede yürütülür

11.) Aşağıdaki ilk yardım bilgilerinden hangisi yanlıştır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bak-dinle-hisset yöntemi 10 saniye süre ile yapılmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kalp masajında uygulanacak bası sayısı 100 kez/dakika olmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kalp masajında uygulanacak bası, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3 ü kadar olmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Temel yaşam desteğine, en fazla 30/2 kalp basısının 5 tur tekrarından sonra son verilmelidir

12.) Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtilerinden biri olamaz?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Ödem ve kanama nedeniyle morarma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Şekil bozukluğu
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Hareket kaybı
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hareket ile azalan ağrı

13.) Aşağıdaki hangi durumda özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp masajı başlanmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kalp krizine bağlı kalp ve solunum durmasında
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yüksekten düşmeye bağlı kalp ve solunum durmasında
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Suda boğulmaya bağlı kalp ve solunum durmasına
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Delici,kesici alet yaralanmasına bağlı kalp ve solunum durmasına

14.) Aşağıdaki belirtilerden sara krizi ( epilepsi ) ile ilgili ilkyardım uygulamalarından hangisi doğrudur?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Krizi sona erdirmek için kazazedeye ağrılı uyaranlar verilmelidir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmamalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazedenin kendine gelmesini sağlayacak maddeler koklatılmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Krizi sona erdirmek için ağızdan içecekler verilmelidir

15.) Aşağıdakilerden hangisi kırık , çıkık ve burkulmalarda tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Tespit edilecek bölge önce yumuşak bir malzeme ile kaplanmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yaralanan bölgenin pozisyonu düzeltildikten sonra tespit edilmelidir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Tespit , kırık , çıkı ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.

16.) Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanığı tanımlar ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir. Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Deride içi su dolu kabarcıklar ( bül ) vardır. Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Deride kızarıklık , ağrı , yanık bölgede ödem vardır. Yaklaşık 48 saatte iyileşir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Deride içi su dolu kabarcıklar ( bül ) vardır. Ağrılıdır

17.) Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısında yapılan ilkyardım uygulamalarından biridir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazedeye hemen şok pozisyonu verilmelidir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kazazedeye hemen kalp masajı ve yapay solunum başlanmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazedeye yarı oturur pozisyon verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazedenin göğüs ağrısını gidermek için ağrı kesici ilaçlar verilir

18.) Koma nedir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybı.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalardır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kısa süreli , yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Herhangi bir nedenle vücuttaki glikoz eksildiği zaman ortaya çıkan belirtilerdir.

19.) Bebeklerde , dış kalp masajı ve yapay solunum uygulamalarından , aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bebeklerde başlangıçta 3 kurtarıcı nefes verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Bebeklerde başlangıçta 2 kurtarıcı nefes verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Bebeklerde 30 kalp masajından sonra 3 solunum yaptırılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Bebeklerde göğüs kemiği 2 cm aşağı inecek şekilde bası uygulanır

20.) Aşağıdakilerden hangisi , ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) İlkyardımcı , eldeki olanakları değerlendirebilmelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) İlkyardımcı , çevresindeki kişileri organize edebilmeli ve onlardan yararlanabilmelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) İlkyardımcı , olayı anında ve doğru olarak çevresindekileri yönlendirmeden bizzat kendisi sağlık ekiplerine haber vermelidir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) İlkyardımcı , iyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır


            

Toplam Soru :    

Toplam Doğru :  

Toplam Yanlış :  

Boş Bırakılan :    

Alınan Puan :     

* Sertifikalı İlkyardım Eğitimi Sınavlarında başarılı sayılabilmeniz ve sertifika almak için sınavlardan en az 85 puan almalısınız