ilk yardım eğitimi deneme sınavı soruları test - 9

1.) Aşağıdakilerden hangisi,kanmaları durdurmak için vücutta baskı uygulanacak noktalar arasında yer almaz?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Koltukaltı bölgesi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kasık bölgesi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Köprücük kemiği üzeri
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Karın bölgesi

2.) Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sistemi organlarından biri değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Dil ve dişler
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) idrar kesesi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) safra kesesi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) bağırsak

3.) Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanaması özelliğidir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Küçük kabarcıklar şeklindedir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Nefes alma ile uyumlu olarak akar ve açık renklidir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Koyu renkli ve sızıntı şeklindedir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir

4.) Aşağıdakilerden hangisi , ilkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gereken doğru uygulamalardan biridir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazedenin durumu değerlendirmek ( ABC ) ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kazazedeyi hareket ettirerek gerekli müdahaleleri yapmak
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazedenin yarasını görmesine izin vermek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazedenin kırık olan kemik uçlarını birleştirdikten sonra müdahale etmek

5.) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması belirtilerinden biri değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Mide krampları,bulantı,kusma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Adale krampları,güçsüzlük,yorgunluk
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Parlak,canlı ve soğuk deri
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Baş dönmesi,davranış bozukluğu,sinirlilik

6.) Aşağıdakilerden hangisi yürüyemeyen yada bilinci kapalı olan kişiler için kullanılan,bir ilkyardımcı tarafından uygulanan kısa mesafede süratli taşıma tekniğidir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Omuzda taşıma tekniği ( itfaiyeci yöntemi )
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Sırtta taşıma tekniği
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Altın beşik yöntemi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kaşık tekniği

7.) Aşağıdaki durumların hangisinde turnike uygulanabilir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Akrep , yılan sokmalarında
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Hava yolunun tam tıkanmasında
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kanaması olan her hastada

8.) Aşağıdakilerden hangisi 112 ‘nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Sakin olunmalı yada sakin olan bir kişinin aranması sağlanmalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kazazedenin sosyal güvencesiyle ilgili bilgi verilmelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazedenin durumu ve sayısı hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) 112 hattında bilgi alan kişi,gerekli tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

9.) Aşağıdakilerden hangisi , sinir sisteminin işlevidir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Vücudun hareket etmesini, desteklemesini sağlar
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Vücut dokularının oksijen,besin,hormon,bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşır ve yeniden geriye toplar
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Bilinç,anlama,düşünme,algılama,hareketlerinin uyumu,dengesi ve solunum ile dolaşımı sağlar
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulmasını, zararlı olanların atılmasını sağlar

10.) Temel yaşam desteği uygularken soluk almaya başlayan kazazedeye ilk önce ne yapılır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bir şey yapılmadan sağlık ekipleri beklenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kazazedeye koma pozisyonu verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazedeye şok pozisyonu verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazedenin bilinç kontrolü ve ikinci değerlendirme yapılır.

11.) Aşağıdakilerden hangisi karbonmonoksit zehirlenmesi belirtilerindendir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Aşırı yorgunluk,huzursuzluk
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Bulantı-kusma,baş dönmesi,karıncalanma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı renk değişimi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hepsi

12.) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda yapılan doğru ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazedenin giysileri çıkarılmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kazazedenin üzeri örtülmelidir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazedenin yanık yüzeyi genişse uzun süre bol tazyikli suyla yıkanmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Deriye temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesilmelidir

13.) Aşağıdakilerden hangisi bayılan bir kazazedeye yapılan ilkyardım uygulamalarından biri değildir

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazede sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm. kaldırılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kazazedenin solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazedenin sıkan giysileri gevşetilir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazede de kusma varsa yarı oturur pozisyon verilir

14.) Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde uygulanan genel ilkyardım kurallarından biri değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazedenin durumu hemen sağlık kuruluşuna bildirilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kazazedenin hayati fonksiyonlarının devamlılığı sağlanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Zehirlenmeye neden olan madde uzaklaştırılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Zehirlenme ağızdan alınan yakıcı madde ile olmuşsa kazazede hemen kusturulur.

15.) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde kazazedeye müdahale etmeden önce yapılmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Olay yerindeki kazazedenin sayısın belirlemek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Olay yerindeki kazazedeler arasındaki öncelikli olanları belirlemek.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hepsi.

16.) Aşağıdakilerden hangisi yetişkin kazazedelerde kalp masajı uygulanacak bölgedir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek üst yarısına
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Göğüs kemiğinin ortasına
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Göğüs kemiğinin üst noktasının 3 parmak altına

17.) Aşağıdakilerden hangisi omurilik yaralanmalarında ve şüphesinde üç ilkyardımcı tarafından uygulanan sedye üzerine yerleştirme tekniğidir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Rentek manevrası
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Karşılıklı durarak kaldırma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Omuzda taşıma ( itfaiyeci yöntemi )
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Altın beşik yöntemi

18.) Aşağıdakilerden hangisi kırk – çıkık ve burkulmalarda tespit sırasında dikkat edilecek hususlardan değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalı
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Tespit kırık,çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Yaralı bölge düzeltilmeye çalışılmalıdır.

19.) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır

20.) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilk yapılacak olan ilk yardım uygulamasıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarı kaldırmak
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Turnike uygulamak
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Bandaj ile sararak basınç uygulamak


            

Toplam Soru :    

Toplam Doğru :  

Toplam Yanlış :  

Boş Bırakılan :    

Alınan Puan :     

* Sertifikalı İlkyardım Eğitimi Sınavlarında başarılı sayılabilmeniz ve sertifika almak için sınavlardan en az 85 puan almalısınız