ilk yardım eğitimi deneme sınavı soruları test - 10

1.) Aşağıdakilerden hangisi 1.derece yanıklarda görülmez?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Deride kızarıklık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Deride içi su dolu kabarcıklar ( bül )
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Ağrı
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Yanık bölgede ödem

2.) Aşağıdakilerden hangisinde Heimlich Manevrası uygulanır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Hava yolu tam tıkanmasında
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Hava yolu kısmi tıkanmasında
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazede öksürüyorsa
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hepsinde

3.) Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtileridir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Hareket ile artan ağrı
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Şekil bozukluğu
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Ödem ve kanama nedeni ile morarma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hepsi

4.) Sindirim yoluyla yapılan değerlendirmelerde yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bilinci kapalı ise koma pozisyonu verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kişi kusturulup , rahatlatılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Zehirlenmeye neden olan madde belirlenmeye çalışılır

5.) Ateşli havale ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Vücut sıcaklığı 37*C ‘ nin üstünde olan herkeste görülür
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) En sık yaşlılarda görülür
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) İlk yardım olarak öncelikle kazazede , ıslak havlu ya da çarşafa sarılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kişi sıcak tutulur

6.) Suda boğulmalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Boğulma sırasında nefes borusu girişinin kasılması nedeni ile akciğerlere çok az miktarda su girer
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Suda boğulanlarda özellikle soğuk havalarda 15-20 dakika geçtiyse suni solunum ve kalp masajı yapılmamalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Suya atlama sonrası oluşan boğulmalarda , genel vücut travması ve omurga yaralanmaları akla gelmelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Omurgada kırık olma ihtimali düşünülerek , kazazedenin başı çok fazla arkaya itilmemelidir.

7.) Aşağıdakilerden hangisi ısı ile oluşan yanıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Yanık bölge en az 20 dk. Su altında tutulmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Su toplamış yer patlatılmaz
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yanık üzerine ilaç ya da yanık merhemi gibi maddeler sürülmemelidir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hepsi

8.) Aşağıdakilerden hangisi burun kanamalarında yapılan ilk yardım uygulamalarından değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kişinin başı hafifçe öne eğilir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Pamuklu çubukla burun içi ileri-geri yapılarak temizlenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Burun kanat 5 dakika süre ile sıkılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazedenin endişeleri giderilir,sakinleştirilir

9.) Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazede hareket ettirilmemelidir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Eklem sıcak uygulama yapılır

10.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden arasında değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Sakin olmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Çevresindeki kişileri organize edebilmelidir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Gerektiğinde kendini tehlikeye atmalıdır.

11.) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarındaki ilk yardım uygulamalarından değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazede yalnız bırakılmamalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Herhangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Bilinci kapalı ise yarı oturur pozisyon verilmelidir

12.) İlk yardımcı yalnız ise bilinci kapalı ve solunumu olmayan yetişkin bir kazazede ile karşılaşması durumunda 112 ‘ yi ne zaman aramalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Temel yaşam desteği uygulamaktan yorulduğu zaman
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Baş geri-çene yukarı pozisyonu verdikten sonra
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) 30:2 kalp basısı ve suni solunum uygulamasının 5 tur tekrarından sonra
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Bak-Dinle-Hisset ile solunum kontrolünü yaptıktan sonra

13.) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazedenin yaralanma düzeyini belirlemek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) İlk yardımda öncelikleri belirlemek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yapılacak ilk yardım yöntemini belirlemek
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hepsi

14.) Aşağıdakilerden hangisi çocuk kazazedelerde yapılan temel yaşam desteği uygulaması için yanlıştır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bilinç kontrolü omuzlardan dokunup “iyi misiniz ?” diye sorularak
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kalp basısı uygularken tek el kullanılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kalp basısı uygularken göğüs yüksekliğinin 1/3 ‘ ü aşağı inecek şekilde bası uygulanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) İlk yardımcı yalnız ise bilinç kontrolünden sonra hemen 112 ‘ yi arar.

15.) Zehirlenen bir kişide bilinç kaybı , kasılma hareketlerde uyumsuzluk gibi belirtiler mevcut ise hangi vücut sistemi etkilenmiştir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Sindirim sistemi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Boşaltım sistemi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Dolaşım sistemi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Sinir sistemi

16.) Zehirlenen bir kişide bilinç kaybı , kasılma hareketlerde uyumsuzluk gibi belirtiler mevcut ise hangi vücut sistemi etkilenmiştir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Sindirim sistemi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Boşaltım sistemi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Dolaşım sistemi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Sinir sistemi

17.) Aşağıdakilerden hangisi göğsünde ağrısı olduğunu söyleyen kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamasıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazedeye şok pozisyonu verilerek , dinlenmeye alınır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Giysileri gevşetilerek , yarı oturur pozisyon verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazede göğüs ağrısı azalana kadar yürütülür
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Koma pozisyonu

18.) Kan şekerinin düştüğünden şüphelenilen bir kişiye yapılacak ilk yardım uygulaması nasıl olmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Bilinci açıksa kişiye ağızdan bir şey verilmez
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kesinlikle müdahale edilmez, kendisine gelmesi beklenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Hastanın bilinci yerinde ve kusmuyorsa ağızdan şekerli içecekler verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Bilinci kapalı ise hastanın başına soğuk su dökülür

19.) Aşağıdakilerden hangisi kulak kanaması olan kazazedeye yapılmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Koma pozisyonu verilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Bilinci yerinde ise yüzüstü yatırılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kanama ciddi ise kulağı tıkayacak şekilde temiz bir bezle kapatılır

20.) Kazazede taşınmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kazazede mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kazazedeye yakın mesafede çalışılmalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kazazede taşınmasında ilk yardımcı riske girmelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kazazede taşınırken ekip çalışması gerekmektedir.


            

Toplam Soru :    

Toplam Doğru :  

Toplam Yanlış :  

Boş Bırakılan :    

Alınan Puan :     

* Sertifikalı İlkyardım Eğitimi Sınavlarında başarılı sayılabilmeniz ve sertifika almak için sınavlardan en az 85 puan almalısınız