ilk yardım eğitimi deneme sınavı soruları test - 11

1.)  Hangisi boğulma nedeni değildir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Akciğerlerin zedelenmesi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Gazla zehirlenme
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Asılma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kalp krizi

2.) Hangisi sadece ikinci derece yanık belirtisidir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) İçi su dolu kabarcık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kızarıklık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) ödem
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) ağrı

3.) Cilt yoluyla oluşan zehirlenmede hangisi uygulanır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Temiz havaya çıkartılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yoğurt yedirilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kusturulur
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) 15-20 dk bol suyla yıkanır

4.) Sıcak çarpmasında hangi belirti yanlıştır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Sıcak, kuru, kızarmış deri
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) ishal
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) halsızlık

5.) Kişide solunum olmaması, bilincin kapalı olması, hareket etmemesi ve uyarılara karşı tepki vermemesi sonucunda ilk-yardımcı ne düşünmelidir

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Koma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) şok
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) kalp durması
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) havale

6.) Eklem yüzeyinin kalıcı olarak ayrımasına ne ad verilir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) kırık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) cıkık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) burkulma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) kanama

7.) Heimlich manevrası hangi durumda uygulanır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kişi nefes alamıyor, rengi morarmış, konuşamıyor ise.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Sizden konuşarak yardım istiyor ise.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Hasta, yaralı araç içerisinde sıkışmış ise.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hasta, yaralı acil olarak taşınacak ise

8.) . İki ilk yardımcı ile ellerin üzeninde taşıma tekniğine nedir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Ren tek.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Köprü
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) kaşık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Altın beşik

9.) Bilinci kapalı hastayı kısa mesafede taşımak için hangi teknik kullanılır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Omuzdan destek alarak taşıma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kucakta taşıma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Sırtta taşıma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Omuzda taşıma ( itfaiyeci yöntemi)

10.) Sara krizinde hangisi yapılmaz?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Giysiler gevşetilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Hasta bağlanır, çırpınması engellenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Yaralanması engellenir

11.) En sık karşılaşılan zehirlenme hangi yolla olabilir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Solunum
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) sindirim
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) cilt
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hepsi

12.) Sindirim yoluyla zehirlenmelerde ilkyardımda aşağıdaki-lerden hangisi yapılmaz?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Yaşamsal bulgular değerlendirilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Zehirli madde ile temas etmiş ağız ve el yıkanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kusturulur
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir

13.) Çamaşır suyu içmiş kişiye ilkyardım nasıl olmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kusturulur, tıbbi yardım gelmesi beklenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Yoğurt yedirilir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Kusturulmaz hemen tıbbi yardım istenir
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hiçbiri

14.) İlkyardımın C si nedir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Dolaşımın değerlendirilmesi.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Bak-dinle-hisset ile solunumunun değerlendirilmesi.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Baş geri çene yukarı manevrası

15.) Göğüs ağrısı çeken H/Y aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Hasta dinlenmeye alınmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Eczaneden dilaltı ilacı alıp hastaya verilir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yarı oturur pozisyonda tutulmalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Ambulansa haber verilmelidir.

16.) Arı sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Arının iğnesi çıkartılmalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Ağız içerisinden, solunum yoluna yakın bir yerden soktuysa buz emmesi sağlanır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-)  Yara bölgesi yıkanır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) hepsi dogru

17.) Sıcak çarpmasında aşağıdaki belirtilerden hangisi görülmez?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Soğuk, gergin ve parlak deri
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Baş dönmesi
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Adale krampları
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Solgun ve sıcak deri

18.) Soğuk havada donmalarda ve soğuk suda boğulmalarda ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Beyin ölümü gerçekleşeceği için TYD uygulanmaz.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Dolaşımı yavaş olabileceğinden 30-40 dk geçse bile TYD uygulanmalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Etrafta birileri varsa 5 tur TYD uyguladıktan sonra ilkyar-dımcı 112’i aramalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) İlk yardımın B i uygulandıktan sonra 112 aranır.

19.) İlkyardımcının Hasta yaralının ağız içini kontrol ettikten sonra yapması gereken müdahale nedir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Hasta yaralıya iki kurtarıcı nefes vermelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Hasta yaralıya baş ve çene pozisyonu vermelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) 30 yapay dış kalp masajı yapılmalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Çocuk ve bebek ise 2 kurtarıcı nefes vermelidir.

20.) Solunum değerlendirmesi ( Bak-Dinle-Hisset) ne kadar süre yapılmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) 10
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) 13
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) 15
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) 20


            

Toplam Soru :    

Toplam Doğru :  

Toplam Yanlış :  

Boş Bırakılan :    

Alınan Puan :     

* Sertifikalı İlkyardım Eğitimi Sınavlarında başarılı sayılabilmeniz ve sertifika almak için sınavlardan en az 85 puan almalısınız