ilk yardım eğitimi deneme sınavı soruları test - 12

1.) Eklem yüzeyinin kalıcı olarak ayrımasına ne ad verilir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kırık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Burkulma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Çıkık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kanama

2.) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır “ tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir ?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Çıkık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Kırık
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Burkulma
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kanama

3.) En sık karşılaşılan zehirlenme hangi yolla olabilir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Solunum
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Sindirim
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Cilt
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hepsi

4.) Solunum değerlendirmesi ( Bak-Dinle-Hisset) ne kadar süre yapılmalıdır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) 10 sn
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) 5 sn
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) 15 sn
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) 20 sn

5.) İlkyardımın B si nedir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Dolaşımın değerlendirilmesi.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Solunumunun Değerlendirilmesi.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Baş çene pozisyonu

6.) Göğüs ağrısı çeken H/Y aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Hasta dinlenmeye alınmalıdır
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Eczaneden dilaltı ilacı alıp hastaya verilir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Yarı oturur pozisyonda tutulmalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Ambulansa haber verilmelidir.

7.) İlkyardımcının Hasta yaralının ağız içini kontrol ettikten sonra yapması gereken müdahale nedir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Hasta yaralıya iki kurtarıcı nefes vermelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Hasta yaralıya baş ve çene pozisyonu vermelidir.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) 30 yapay dış kalp masajı yapılmalıdır.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Çocuk ve bebek ise 2 kurtarıcı nefes vermelidir.

8.) Kızarıklık, ağrı, yanık bölgede ödem vardır, 48 saatte iyileşiyorsa

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) 1.derece
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) 2.derece
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) 3.derece
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) 4.derece

9.) İki ilk yardımcı ile ellerin üzeninde taşıma tekniğine nedir?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Ren tek.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Köprü
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Altınbeşik
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Kaşık tekniği

10.) Heimlich manevrası hangi durumda uygulanır?

 • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Kişi nefes alamıyor, rengi morarmış, konuşamıyor ise.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Sizden konuşarak yardım istiyor ise.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Hasta, yaralı araç içerisinde sıkışmış ise.
 • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Hasta, yaralı acil olarak taşınacak ise


            

Toplam Soru :    

Toplam Doğru :  

Toplam Yanlış :  

Boş Bırakılan :    

Alınan Puan :     

* Sertifikalı İlkyardım Eğitimi Sınavlarında başarılı sayılabilmeniz ve sertifika almak için sınavlardan en az 85 puan almalısınız