Cansın İlkyardım ve Eğitici Eğitimi Kurs Merkezi

İlkyardım ve İlk Yardım Kursu Sınavı için Bilginizi Test Edin!

Aşağıdakilerden hangisi , hava yolu tıkanması olan , öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım olmalıdır ?

  • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) Heimlich manevrası
  • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) Rentek manevrası
  • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) Şok pozisyonu
  • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) Öksürmeye teşvik etmek

İlk Yardım Eğitimlerimizden Kareler

çevko vakfı ilk yardım eğitimi

İlk Yardım Eğitimlerimizden Kareler

karınca lojistik ilkyardım eğitimi

Zorunlu İlk Yardım Eğitim Denetimleri Devam Ediyor

Zorunlu İlkyardım Eğitimi

18 Mart 2006'dan itibaren TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlar tarafından iş yerlerine denetimler başlamıştır.
Bilindiği üzere tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Kursundan en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur".

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursumuz

İlkyardım Eğitimci Eğitimi Kursumuz
ilk yardım eğitimi alan katılımcılarımıza, Cansın ilkyardım eğitim kursu tarafından sağlık bakanlığı onaylı ilkyardım sertifika belgesi ve ilkyardımcı kimlik kartı verilecektir.

Şubelerimiz

Şubelerimiz