Cansın İlkyardım ve Eğitici Eğitimi Kurs Merkezi

İlkyardım ve İlk Yardım Kursu Sınavı için Bilginizi Test Edin!

İlk yardım ve acil tedavi arasındaki farklarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  • İlkyardım sınavı seçeneğiA-) İlk yardım mevcut araç gereçlerle, acil tedavi gerekli donanımla yapılan müdahalelerdir
  • İlkyardım sınavı seçeneğiB-) İlk yardımı bu konuda eğitim almış herkes, acil tedaviyi bu konuda ehliyetli sağlık personeli yapabilir
  • İlkyardım sınavı seçeneğiC-) İlk yardım ilaçsız uygulamalar, acil tedavi ise tıbbi müdahalelerdir
  • İlkyardım sınavı seçeneğiD-) İlk yardım acil ünitelerinde, acil tedavi olayın olduğu yerde yapılır

Zorunlu İlk Yardım Eğitim Denetimleri Devam Ediyor

Zorunlu İlkyardım Eğitimi

18 Mart 2006'dan itibaren TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer yetkili kurumlar tarafından iş yerlerine denetimler başlamıştır.
Bilindiği üzere tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Kursundan en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur".

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursumuz

İlkyardım Eğitimci Eğitimi Kursumuz
ilk yardım eğitimi alan katılımcılarımıza, Cansın ilkyardım eğitim kursu tarafından sağlık bakanlığı onaylı ilkyardım sertifika belgesi ve ilkyardımcı kimlik kartı verilecektir.

Şubelerimiz

Şubelerimiz