Acil Müdahale Yöntemleri – İlk Müdahale

Abbas Güçlü ile Genç Bakış’ta – İlk Müdahale Nasıl Yapılmalı

Yere yığılan birisi için yapılacak müdahalede ilk önlem hasta ve kendi güvenliğimizi sağlamak. Yaşam tepkisi alabilmek için seslenmek ve dokunmak. Yanıt alınmıyor ise çevreden birisini 112 aramak için görevlendirmek. Sonra solunumuna engel olan bir şey varsa ağız içi kontrol yapılarak ağız içini temizlemek. Dilinin kökü solunumu tıkamasın diye başı geriye iterek çeneyi aynı oranda yukarı kaldırarak hava yolunu aktif hale getirmek. 10 saniye süre ile sonumu olup olmadığını kontrol etmek. Solunum yok ise derhal sırtını sert bir alana yatırılıp göğsünü açarak göğüs kemiğinin üst ucu ve alt ucunu bularak orta kısmını bulduktan sonra altta kalan kısmına elimizin topuk kısmını yerleştirip diğer el üzerinden kenetleyerek parmaklar karşıyı görecek şekilde, ayaklar omuz genişliğinde açık kollarımızda göğüs kemiğine dik açıya gelecek şekilde 30 tane dış kalp masajını vücudumuzun ağırlığı ile beraber üzerinde yükselmek şeklinde kalp masajını uygulamak. Daha sonraki safhada göğüs kafesinin 3/1 ‘inin, göğüs kemiğinin 5 cm ve bu 30 kalp masajının 1 dakikada 100 olabilecek ritimde yapılmasını sağlamak. Hastanın kalp masajından sonraki evresinde tekrar baş geri çene yukarıya kaldırıp burun deliklerinden kapatarak kuvvetlice akciğer kapasitesi dolacak şekilde 2 tane nefes vermek. Tekrar 30 kalp masajı 2 solunum olacak şekilde bu süreci tekrar etmek. Bu olay acil bir yadım ekibi gelinceye ve yaşam bulguları kendine gelinceye kadar sürecin devam etmesini sağlamak. Solunumu yerine geldiği zaman kusma yada dilinin kökü solunuma baskı yapmasın diye vücudunun kontrolü sağlandıktan sonra hastayı yarı yüzü koyun yan yatış(koma pozisyonu) sağlamak.