Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Hayat kurtarma zinciri dört halkadan oluşur. Bu halkalar aşağıdaki gibi sıralanır, son iki halka yaşam desteğine ait olup ilk yardımcının görevi değildir.

• Sağlık Kuruluşlarına Haber Verilmesi
• Olay Yerinde Temel Yaşam Desteği
• Ambulans Ekibi Müdahalesi
• Hastane Acil Servisi Müdahalesi