İlk yardımcı kimdir?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta – yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir.