Neden OED Eğitimi?

Oed Eğitimi Zorunlu Mu? Neden Oed Eğitimi Almalıyım?

Bugün metropol şehirlerimizde bile hastalanma veya kaza anında ambulansın olay yerine ulaşma süresi ortalama 8 ile 10 dk. içindedir.

Oysa ki Solunum durduğunda beyin 4 ile 6 dk. içerisinde hasar görmeye başlar. 6 ile 10 dk içerisinde kişi hayata dönse bile beyinde kalıcı hasarlar oluşmaktadır. İlk yardım eğitimindeki amacımız ambulans olay yerine ulaşana kadar geçen süre içerisinde bilinçli ve bu konuda eğitim almış kişilerce uygulanması ayrıca ani kalp durmalarında OED (otomatik eksternal defibrilatör) eğitimi alan ilk yardımcılar tarafından kullanılıyor olması 4 ile 6 altın dakikada etkili sonuçlar ve ani ölümlerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OED eğitimi almamış olan ilkyardımcılar veya ilkyardım eğitmenleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, OED tanıtımı, kullanıldığı durumlar ve OED uygulaması konularını içeren, 2 saat süreli OED eğitimi aldıkları takdirde, OED kullanımı ve eğitim yetkileri mevcut belgelerine işlenir. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, pratik sınavda 100 tam puan almış olmaları gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OED eğitimi yetki belgesi almamış olan ilkyardım eğitim merkezleri ile ilkyardım eğitici eğitim merkezleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde OED eğitimi yetki belgesi almak zorundadır. OED eğitimi, OED eğitimi yetki belgesi olmayan merkezlerce düzenlenemez.

(3) OED eğitiminin ücretlendirilmesinde, merkezlerce Ek-9’da yer alan OED eğitimi ücreti esas alınır, sağlık müdürlüklerince ise ücretsiz verilir.