Otomatik Şok Cihazı Eksternal Defibrilatör Nedir?

Tam Otomatik Şok Cihazı (Eksternal Defibrillatör)

Oed Nedir?Tam otomatik şok cihazı eksternal defibrilatör OED, pille çalışan taşınabilir, otomatik bir harici defibrilatör’dür. OED’nin defibrilasyon elektronlarını (Pedlerini) hastanın göğsüne yerleştirdikten sonra, OED otomatik olarak hastanın EKG’sini inceler kullanıcıya düğmeye basmasını ve gerekiyorsa şok uygulamasını sesli ve görsel olarak bildirir. OED sesli ve/veya yazılı komutlar, sesli alarmlar ve ışıklı göstergelerden oluşan bir sistem yardımıyla kullanıcının bir kurtarma işlemi yapmasına yardımcı olur.
OED’yi (otomatik eksternal defibrilatörü) kimler kullanabilir?
27 ağustos 2020 Tarihinde yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliğinde Değişikliğe gidilerek OED Bu değişikliklere entegre edilmiştir. Sağlık Bakanlığı onaylı Sertifikalı 2 gün (8+8) 16 saatlik İlkyardım Eğitimi alan kişiler Bakanlığımızın ayrıca teorik ve uygulamalı ilk yardım sınavından başarılı olan ilk yardımcı belge sahipleri OED kullanım belgesine sahip kişiler, Sağlık personelleri otomatik eksternal defibrilatör cihazını kullanabilir.

Tam Otomatik External Defibrilatör (OED) nasıl etki eder?
Ani kalp durması Nedir? kalpte aniden ortaya çıkan işlev bozukluğunda ve kalp beklenmedik bir şekilde atmayı bıraktığında oluşur. 4 ile 6 dk. içerisin de müdahale edilmediği zaman hızla beyin hasarı başlar. Akut kalp durması  kalbin pompalama işlevini yapmasına olanak vermeyen elektriksel problemlerden dolayı ortaya çıkar. Hızlı bir şekilde kalbi bu durumdan kurtarmak için kalbin defibrile ( şoklanması) edilmesi gerekmektedir. Ani kalp durmasından sonraki 4-6 dakika içinde uygulanan elektro şok, sağ kalıma %50-70 oranında katkı sağlar. Gecikilen her dakika için ise hasta/yaralının hayatta kalma ihtimali %10-12 oranında düşer. OED Otomatik şok cihazı yardımı ile uygulanan şok kalbin pompa işlevini yapmasına engel olan elektriksel bozuklukların ortadan kaldırılması ve normal ritmin devam etmesini sağlar.

Hangi durumlarda OED kullanılır?
OED kullanımı “Temel Yaşam Desteği” uygulaması içerisinde yer alır ve hayatı tehdit eden kalp ritimlerinin geri döndürülmesinde kullanılır.
Eksternal Defibrilatör Kişide nabız yoksa, nefes almıyor ise ve yanıt yoksa kullanılır. Bu durumların dışında kişiye otomatik şok cihazı kullanılmamalıdır.

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanım Eğitimi
29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliği kapsamında, Bakanlığımız tarafından Müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Eğitmenlerine 06 Temmuz 2018 tarihinde OED Eğitici Eğitimi düzenlenmiştir. Anılan tarihten itibaren Müdürlüğümüzce OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) kullanım eğitimlerine ait planlama yapılmaya başlandı. Detaylı Bilgi‘ye buradan ulaşabilirsiniz.